Veranderjazz

Isaäk schreef dit boek in 2009, met twee collega-adviseurs, met mensen uit de praktijk van organisatieverandering en met kunstenaars. Kunnen we veranderingen laten swingen? En wat is de schoonheid van nieuwe concepten?
Het boek is te bestellen via de uitgever: Mediawerf. Mathieu Weggeman schreef het Woord Vooraf. Boekbespreking in O&O.

In een vervolg op Veranderjazz schreef Isaäk Kunnen rock ‘n rollen (2012), een artikel over swing in organisaties.  Het is gepubliceerd als hoofdstuk van het  boek Rolgerichte Competentieontwikkeling (2012), een bundel vanuit de Expertisegroep Leren in Veranderende organisaties van de HAN. Isaäk schreef daarin nog een hoofdstuk, over Loopbaanontwikkeling via rollen.

Als vingeroefening voor het latere Veranderjazz verscheen in OR-Informatie in 2008 en 2009 een viertal artikelen, waarin de link tussen organisatieontwikkeling en kunst voor het eerst gelegd wordt.
1. Een kwestie van inspireren en verbinden - muziek en organisatieontwikkeling
2. Neerdalen in karakters zorgt voor geloofwaardigheid - wat we kunnen leren van soaps
3. Haal inspiratie van buitenaf, verander van binnenuit – over het belang van visie
4.  Als hiërarchisch collectief veranderen – toneelregie als metafoor van samen iets nieuws creëren