Participatiewet

Een opdracht van Isaäk Mol is het projectleiderschap Medezeggenschap Sociale Werkvoorziening via het A&O fonds SBCM.

Hij organiseert in deze rol, samen met OR-leden uit de SW, regionale en landelijke conferenties. Isaäk treedt daarbij op als dagvoorzitter en ondersteunt ondernemingsraden met informatie. In het voorjaar van 2014 organiseerde hij drie conferenties over hoe als OR in de praktijk te opereren temidden van alle partijen die betrokken zijn bij veranderingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015. De verslagen geven veel praktische informatie.

Verslag Alkmaar (Regio West)
Verslag Hoogeloon (regio Zuid)
Verslag Zwolle (Regio Noord-Oost)

Isaäk adviseert en begeleidt ook individuele ondernemingsraden in het complexe geheel van de besluitvorming met gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Belangrijk is verder natuurlijk hoe de medezeggenschap vanaf 2015 georganiseerd wordt. Samen met advocate Els Huisman heeft Isaäk een drietal modellen van medezeggenschap ontwikkeld, die vanaf 2015 zouden kunnen ontstaan. Deze modellen zijn ook besproken op de bovenstaande regionale dagen.

Op 19 juni 2014 vond de jaarlijkse landelijke MZSW-conferentie plaats, onder het thema ‘Invloed uitoefenen’. Lees hier een korte impressie.